Walory turystyczne miasta i okolic

Leżąca na pograniczu kultur Ziemia Sanocka była miejscem przenikania, ścierania się i współżycia prawosławia i grekokatolicyzmu z kościołem łacińskim, kultury ruskiej i ukraińskiej, judaistycznej z polską, co dało tak ogromną różnorodność wyznań i zwyczajów.

Pierwszym w mieście zabytkiem, od którego można rozpocząć zwiedzanie Sanoka, jest zamek. Głównym budynkiem zamkowym był do dziś istniejący gmach – piętrowy z kamienia, wzniesiony w I połowie XVI w. W murach zamku sanockiego znalazły się bogate zbiory muzealne. Muzeum sanockie posiada bogatą, jedyną tego rodzaju w Polsce, kolekcję ikon ruskich od końca XIV do XVIII wieku. Trzonem Muzeum jest zbiór eksponatów z kultury materialnej i sztuki ludowej Ziemi Sanockiej, obok tego duże zbiory dotyczące historii sanockiego rzemiosła, zbiory pochodzące z wykopalisk archeologicznych świadczące o bogatej przeszłości tej ziemi, pamiątki dotyczące historii miasta. Zbiory uzupełniają piękne tkaniny, rzeźba ludowa i artystyczna. Zamek poprzedza budynek zajazdu, w którym obecnie znajduje się galeria obrazów światowej sławy malarza, rodem z Sanoka – Zdzisława Beksińskiego.

Obok zamku stoi cerkiew murowana z roku 1784 w stylu klasycystycznym wraz z osobną stojącą dzwonnicą.

We wschodniej pierzei Rynku stoi Ratusz z zegarem i herbem miasta, parterowa, środkowa część budynku pochodzi z II połowy XVIII wieku. Po przeciwnej stronie – gmach z połowy XIX wieku z widniejącym herbem Ziemi Sanockiej, obecnie Urząd Miasta.

W północnej pierzei Rynku znajduje się Archiwum Państwowe – jest to dawna synagoga.

Kościół Franciszkanów wraz z klasztorem wciśnięty jest w południowo – wschodni narożnik placu. Obecny wygląd kościoła i klasztoru odbiega bardzo od pierwotnego. Przez długi czas kościół z klasztorem, założony w 1377 roku, był prawdopodobnie drewniany. Lata 1632 – 1640 mówią o budowie murowanego kościoła. Jego historia to dzieje podpaleń, wandalizmu i odbudowy kościoła, mocno zniekształcające jego barokowy przedtem styl. Utraciły dotychczasowy swój barokowy styl wieża oraz boczna kaplica z kopułą, zatarte zostały też inne szczegóły architektoniczne kościoła.

Przez wąski korytarz klasztorny przechodzimy na dość obszerny zewnętrzny dziedziniec otoczony wysokim, obronnym, kamiennym murem z bramą prowadzącą na Schody Franciszkańskie.

Na Placu św. Michała, od strony południowej stoi nowszy, ale również zabytkowy, Kościół Parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, zbudowany w roku 1886.

Naprzeciw głównego wejścia kościoła parafialnego stoi parterowy, murowany z kamienia, długi Dom Mansjonarzy, pochodzący z XVIII wieku.

Muzeum Budownictwa Ludowego – założone w 1958 r. zgromadziło i prezentuje zabytki sztuki i kultury materialnej Łemków, Bojków, Dolinian i Pogórzan. Park Etnograficzny (skansen) przypomina swoim usytuowaniem pejzaż wsi podkarpackiej, przeniesiono tu przede wszystkim: budynki mieszkalne, mieszkalno-gospodarcze, zagrody, obiekty przemysłu ludowego – wiatraki, młyny wodne, tartaki i kuźnie oraz obiekty sakralne, jak kapliczki, cerkwie i kościół.

Obecnie Sanok liczy około 41 tysięcy mieszkańców, to największy ośrodek przemysłowy, handlowy, administracyjny i kulturalny tego najbardziej wysuniętego skrawka Polski. Położony nad szerokim, w tym miejscu, Sanem po przeciwnej stronie pasma Gór Słonnych. Jest to główne miasto regionu z dwiema dużymi fabrykami: Zakładem Przemysłu Gumowego „Stomill” i Fabryką Autobusów „Autosan”.

W okolice Sanoka można urządzać bliższe i dalsze wycieczki, łaskawa przyroda stworzyła tu doskonałe możliwości do uprawiania różnych form turystyki krajoznawczej, a bliskość Bieszczadów czyni zeń rzeczywistą ,,bramę” wiodącą w te góry.

Polskie Bieszczady to najsłabiej zaludnione i zagospodarowane góry Polski, wtórnie zdziczałe po wysiedleniu mieszkańców podczas akcji „Wisła”, a następnie po raz kolejny zasiedlone. Olbrzymie partie starych lasów bukowych i bukowo jodłowych, w wyższych partiach łąki górskie z unikatową florą wschodniokarpacką. Doskonały teren do uprawiania kwalifikowanej turystyki pieszej, konnej, rowerowej, rajdów terenowych, sportów takich jak: żeglarstwo (Jezioro Solińskie), czy narciarstwo (wyciągi narciarskie, a nawet skocznia w Zagórzu).

Największe atrakcje okolic Sanoka to:

  • Lesko – stare miasteczko z dobrze zachowanymi zabytkami: cmentarz żydowski (Kirkut) i synagoga (XVI – XVII w.), kościół farny 1530r., przebudowany w XVIII w, dawny zamek Kmitów XVI w, Kamień Leski w Glinnem – pomnik przyrody,
  • Ustrzyki Dolne – największy ośrodek sportów zimowych, obejrzeć w nim można także muzeum przyrodnicze i cerkiew greckokatolicką,
  • Solina – największa w Polsce elektrownia wodna (zapora na rzece San) tworząca również największe w Polsce sztuczne jezioro, przystań wodna dla żaglówek i piękne nie zniszczone lasy tworzą atrakcyjną miejscowość dla turystów pragnących świeżego powietrza i wypoczynku z daleka od dużych miast,
  • Polańczyk – największa i najładniejsza w Bieszczadach miejscowość turystyczna. Domy wczasowe, sanatoria oferują zabiegi lecznicze, kempingi, przystań wodna, prywatne pensjonaty,
  • Myczkowce – zapora wodna na Sanie (zbiornik wyrównawczy elektrowni w Solinie), duży ośrodek wczasowy i pomnik przyrody: ściana skalna nad Sanem,
  • Zwierzyń – kaplica nad „cudownym” źródełkiem, a w centrum wsi jedna z najstarszych chałup wiejskich w regionie,
  • Dukla – miejscowość związana z rozdziałem życia świętego. Najbardziej znana to pustelnia św. Jana z Dukli w odległości 7 km w kierunku południowym od Dukli. Znajduje się tam murowany kościół, którego początki sięgają z 1769 r., szafkowe kapliczki Drogi Krzyżowej, tzw. Złota Studzienka i źródełko.

Do zajmujących atrakcji możemy także zaliczyć kolejkę wąskotorową, którą podróżuje się z Nowego Łupkowa do Cisnej, podróż trwa 4,5 godziny podczas których podziwiać możemy przepiękne widoki parku krajobrazowego.

– wycieczki do Lwowa, Słowację, Węgry z licencjonowanymi przewoźnikami

I przewodnikami

Po ciekawej wycieczce w Bieszczady wracamy na nocleg do Sanoka.